නෙත් අපි

2005 නොවැම්බර් මස 03 වන සෙනසුරාදා දින කුලූඳුලේ අපගේ වාතලයට මුසුවූ නෙත් මෙරට ශ්‍රාවක ඥාති සමූහයාගේ නෙත් සිත් පහන් කරමින් ඔවුන් උසස් රසවින්දනාත්මක මෙන්ම සවිඥානික බුද්ධිමට තලයක තිරව පිහිටුවීමට සමත්වුනා. මිනිස් කටහඬ සෞන්දර්යාත්මකව භාවිතාකරමින් පටු සීමා මායිම් අභිබවා යමින් පුද්ගල පෞරුෂත්වය පෝෂණය කිරීමටත් ජීවිතය ප්‍රමෝදමත් කිරීමටත් නෙත් (අපි) (පිරිවර) කැපවී සිටිනවා. දැඩිව වාණිජ්‍ය කරනය වූ ගුවන් විදුලි සමාජය තුල නොපැකිලිව, සෘජුව ස්ථානගත වෙමින් අතීතයෙන් අප  ඥාති ශ්‍රාවක පරපුරට උරුම වූ සංස්කෘතික හා ආගමික උරුමයන් පිළිබඳව ඔවුන් සවිඥානික කිරීමටත් පුද්ගලයා අධ්‍යාත්මිකව සංවර්ධනය කිරීමෙත් ජාතික වගකීමෙහි නෙත් ප්‍රමුඛව නියැලෙනවා. පුරා දශකයක කාල සීමාව තුල ලැබූ මහා ජයග්‍රහණය නම් සවිඥානික වූ මෙම ශ්‍රාවක ඥාති සමූහයායි.
අඛණ්ඩව වසර 09ක් පුරා බුද්ධ චාරිකා වාර 125කට අධිකව මෙහෙයවා බෞද්ධ බැතිමතුන් අතර මහත් ප්‍රසාදයටපත් කුරුණෑගල තිස්ස ජයවර්ධනයන් නෙත් චාරිකා සමගින් එක්වී මෙහෙයවන සැබෑ අධ්‍යාත්මීය චාරිකා පෙලහර.

නෙත් චාරිකා

නෙත් නාලිකාව ඇරඹි පළමු වසරේදීම එය තම අනන්‍යතාවය මෙරට තිස් ගණනක් වූ ගුවන් විදුලි නාලිකා අතර ඉතාමත් අපූර්වාකාරයෙන් සනිටුහන් කරනු ලබනවා. ඒ සිය ශ්‍රාවකයින්ගේ උසස්ම ප්‍රතිචාරයද සමගිනුයි. තුන්වන ලෝකයේ රටක් වශයෙන් අපහට මුහුණදීමට තියෙන්නාවූ සාමාජයීය, දේශපාලනික, සංස්කෘතික මෙන්ම මානව ගැටලූ පිළිබඳව සාමාජය යථානුරූපව දැනුවත් කරන අතරම නෙත් ගුවන් විදුලිය මෙරට අතිමහත් බෞද්ධ බැතිමතුන්ගේ ශ්‍රද්ධා බුද්ධිය වැඩවූ නාලිකාව බවට පත්වනවා. ඔවුන් නාලිකාව ශ්‍රවණය කලේ අපමණ බැතිසිතින්. එය ඔවුන්ගේ ජීවිතයේ රේඩියෝව බවට පත්වෙනවා.
නෙත් චාරිකා ඔවුන්ගේ පහන් සිත් තව තවත් ශ්‍රද්ධාවෙන් සහ ප්‍රඥාවෙන් වඩවාලීමට නෙත් පිරිවර විසින් තම ඥාති ශ්‍රාවකයන් හට බැතිබරව පිළිගන්වා සිටී. අපගේ භාග්‍යවත් සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ සම්බුද්ධත්වයට පත් ඒ ආශ්චර්යමත් වූ බුද්ධ දේශය දඹදිව් තලය ශ්‍රද්ධාව පෙරදැරින අර්ථාන්විතව වන්දනා කිරීමට අවැසි අධ්‍යාත්මීය මඟ පෙන්වීම සහ උසස් පහසුකම් සැලසීම අපගේ අරමුණයි.