දඹදිව වන්දනාවයි – සාප්පු සවාරියයි

දඹදිව වන්දනාවේ යෙදෙන බැතිමතුන්ගේ ඉහළ අවධානය දිනාගත් අංගයකි සාප්පු සවාරිය. මේ නිසාම බොහෝ චාරිකා සංවිධායකයින් තම චාරිකාව තුළ සාප්පු සවාරියේ යෙදීමට

Read More

කපිල වස්තු සර්වඥධාතූන් වහන්සේලා

දඹදිව වන්දනා චාරිකාවේ යෙදෙන බැතිමතුන් දිල්ලි කෞතුකාගාරයේ වැඩ සිටින කපිලවස්තු සර්වඥධාතූන් වහන්සේලා වැද පුදා ගැනීමට අමතක නොකරති. තායිලන්ත රජය

Read More

සියලූ බුදුවරයින් අත් නොහරින අවිජහිත පුණ්‍යභූමිය සංකස්ස

නේත‍්‍රාභිවන්දනා අපගේ දින 13 වන්දනා චාරිකාව ආරම්භවන්නේ උතුම් සංකස්ස පුදබිමෙනි. උත්තර ප‍්‍රදේශ්හි පිහිටා තිබෙන මෙම පුදබිම කරා පැය 06ක පමණ කාලයක්

Read More